NL / EN

Spokenwordartiest Lev Avitan verbindt het persoonlijke met de mythe

Tekst: Naomi Teekens


Vorig jaar stond spokenwordartiest en filosoof Lev Avitan voor het eerst op het Opera Forward Festival met een performance over de dood van zijn ongeneeslijk zieke moeder en de woede die hij voelde naar een God die haar van jongs af aan structureel met ongeluk, leed en trauma’s had opgezadeld. Dit jaar reflecteert hij opnieuw op haar dood en de strijd die zij niet meer wilde leveren. Hierin verbindt hij zijn verhaal met dat van de opera Eurydice – Die Liebenden, blind


Als kind van twee ontwortelde ouders heeft het wrange gevoel en besef van ontworteling een centrale plek in het leven en werk van Lev Avitan: “Mijn ouders zijn allebei van jongs af aan ontworteld. Beiden werden weggetrokken uit hun eigen land, hun hechte familiestructuren en hun gemeenschap, waardoor ze allebei werden geplaagd door enerzijds het verloren zijn en anderzijds de voortdurende zoektocht naar een thuis. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat ik zelf ook zoekende ben. Door mijn eigen ontworteling herken ik een soortgelijke disconnectie en zoektocht naar een ‘sense of belonging’ bij de mensen om me heen.”


Een betere wereld          
De drijfveer van zijn teksten is daarom gericht op het geloof in een inclusieve en betere wereld. Maar wat als die betere wereld voor sommigen pas gevonden kan worden in de dood? “Het staat haaks op wat de maatschappij ons vertelt, maar voor mijn moeder was dit duidelijk het geval. Ik was nog niet bekend met de mythe van Orpheus en Eurydice, maar toen ik me erin verdiepte raakte ik geïntrigeerd door de spanning die ontstaat op het moment dat Orpheus afdaalt naar de Onderwereld. Dat de makers van de Eurydice – Die Liebenden, blind haar ervoor laten kiezen om in de onderwereld te blijven, raakte me. Net als bij Eurydice denk ik dat er bij mijn moeder ook een besef was dat de dood eigenlijk het beste was dat haar kon overkomen. Haar onvermogen om te kunnen aarden, maakte dat ze zich een geest voelde in de wereld van de levenden. Eindelijk rusten in de wereld van de doden is daarom denk ik haar verlossing. Het is misschien een kwestie van omdenken, maar haar overlijden is niet het einde geweest; het is juist het begin van dat waar zij zo naar verlangde.” 


Over Lev Avitan

Op 5 maart 2022 deelt Lev Avitan voorafgaand aan Eurydice – Die Liebenden, blind op verschillende schermen in de foyer zijn persoonlijke interpretatie van het verhaal van Orpheus en Eurydice, en laat hij zien dat de mythe over vraagstukken gaat die ons ook nu nog steeds door de ziel snijden.

Read more